Category Archives: Giống cây lộc vừng

Giống Cây Lộc Vừng Hoa Đỏ

Giống cây lộc vừng hoa đỏ tại vườn: Cây lộc vừng thuộc nhóm cây “bờ nước” vì có bộ rễ bán thủy sinh (họ hàng với cây gáo phổ biến ở miền hạ lưu châu thổ), phát triển tốt ở nơi nước, lợi dụng đặc điểm sống trên, người ta thường “gắn” lộc vừng vào… Read More »